27 Mayıs 2017 Cumartesi

Cinsellik Güdüsü ve İfade Edilmesi


Cinselliğin İfade EdilmesiGüdüler vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için insanı eyleme iten bir iç enerji olarak beden ve ruhsal bütünlüğün korunması açısından oldukça önemlidirler.
Cinsellik Güdüsü (Libido)

Cinsellik güdüsü de (libido) aynen diğer güdüler gibi her normal kadın ve her normal erkekte bulunur ve normal şartlarda karşı cinse yönelmelidir

Güdülerin yönlendirdiği davranışların ifade bulması, yani belli bir güdünün “doyurulması” için izlenen yol bireyden bireye değişiklik gösterir. Bu farklılığı yaratan, öncelikle bireyin üst benliğinin belli bir davranışa geçmeden önce o davranışın uygun olup olmadığını denetlemede izlediği yoldur.

Sosyal davranışlarımızı yönlendiren üst benlik, açlık hissi oluştuğunda başka bir konuyla ilgileniyorsak, bizi direkt yemek yeme davranışına yönlendirmek yerine, bu davranışı uygun olan bir zamanda gerçekleştirebilmemiz için açlık giderme davranışımızı belli bir süre ertelememizi sağlar.

Benzer bir şekilde cinsellik güdüsü de, direkt cinsel davranışa yönlenmek yerine, üst benlik tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenerek belli bir süre ertelenir. Üst benlik cinsellik davranışını ertelemede o kadar etkin roller alabilir ki ihtiyaç çok belirgin bir şekilde ortaya çıksa dahi, bu güdünün doyurulması etkin bir şekilde bastırılabilir.

Özellikle cinselliğin “ayıp” olarak değerlendirildiği aile veya toplumlarda üst benlik bu konuda katı bir tutumla ihtiyacı bastırarak kişinin bilincinde bu ihtiyacı duymasını bile tümüyle engelleyebilir. Ancak böyle bir durumda ihtiyaç bilinç altında devam eder.

Yukarıdaki açıklamalardan çıkarılması gereken özet, cinselliğin ifade edilmesinde her bireyin ailesinden ve yakın çevresinden öğrendiği davranışların çok etkili olduğudur. Cinsellik karşı cinsten iki birey arasında yaşanan çok özel bir iletişim şeklidir ve normal bir birey kendi kişiliğince uygun kabul ettiği şartlar ortaya çıkana kadar bu güdünün doyurulmasını erteleyebilir.

Cinsellik Güdüsünün Dozajı


Cinsellik güdüsü yani duyulan cinsel arzunun “dozajı” değişkenlik gösterir. Hatta bir birey belli bir zaman dilimi içerisinde geçici olarak cinsel arzusunda azalma veya artma yaşayabilir.

Artmış Cinsel Arzu


Bazı bireyler çok fazla cinsel arzu duyduklarını hissederler ve bunun normal olmadığı kanısına varırlar. “Aşırı cinsel arzu” olarak tanımlanan, çoğu durumda yapısal bir özelliktir ve bireyde baştan beri bulunur. Bazı insanlar yapısal olarak cinselliğe daha “düşkündürler”.

Bazen bir birey hayatının belli bir döneminde diğer dönemlerine göre daha fazla cinsel arzu duyduğunun farkına varabilir.

Cinsel arzunun anormal bir şekilde yüksek olduğunun belirleyicisi, bu arzunun veya bu arzudan doğan cinsel davranışın insani çok fazla meşgul etmesi ve günlük yaşantısını olumsuz etkilemesidir. Bu tanımın dışında kalan “yüksek dozlu cinsel arzu” anormal görülmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder