Etiket arşivi: antropoz döneminde cinsellik

Antropoz döneminde cinsel hayat tamamen biter mi?

Antropoz, kadınlardaki menopoz gibi erkeklerde cinsel hayatı ani bir kesilmeye uğratan bir süreç, bir olgu değildir. Antropoz belirli bir zaman dilimine yayılan bir süreçtir. Genellikle 30′lu yaşlardan itibaren erkeklik hormonu azalmakla birlikte antropoz belirtileri 50 ve 55 yaşlarından sonra daha belirgin hale gelmeye başlar. Bir erkek antropoza girse bile cinsel isteği belirli bir düzeyde devam edebileceği gibi baba olma kabiliyeti yani sperm fonksiyonları da uzun bir süre, bazı kişilerde 70′li 80′li yaşlara kadar devam edebilecektir. Halbuki kadınlarda menopoz yani adetten kesilme aynı zamanda doğurganlığın da bitmesi olarak algılanabilir. Antropoza girmiş erkeklerde doğurganlık yada baba olma kabiliyeti sürse bile elbette meninin miktarı, fışkırma gücü, cinsel kabiliyetin, performansın ve sertleşmenin yeterliliği belirli oranda azalacaktır. Ama bunlara rağmen yine de ileri yaşlara kadar bir cinsel hayatı belirli ölçüde sürdürmek mümkündür.

Antropoz döneminde cinsel yaşam

Yaşlanan erkeklik dönemi yada yanlış adlandırma olsa da antropoz, bir erkeğin cinsel hayatını gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak bu etkilenme bazen bedensel öğelerle yani penisin sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlerin olumsuz etkilenmesi, tahribatı sebebiyle olabileceği gibi çoğu kez bu dönemin getirdiği olumsuz ruh hali bir nevi depresyona, içine kapanmaya meyilli hal yüzünden olabilir. Ancak cinsel sertleşmede ve performansta biraz yetersizleştiğini, ara sıra aksamalar olduğunu gören erkek aynı zamanda bunun cinsel isteğinin azalmasına da yönelebileceğini rahatlıkla görecektir. Burada kadınların menopoz döneminde önemli bir farklılık olarak çocuk sahibi olma yada üretkenliği ortaya koymak lazım. Kadınlarda menopozdan sonra üretkenlik tamamen kesildiği ve durduğu halde erkekler hatta bazen 80′li 90′lı yaşlara kadar çocuk sahibi olabilme kabiliyetini kaybetmezler.

Antropoz döneminde sertleşme sorunu görülür mü?

Antropoz yada yaşlanan erkek dönemine giren erkeklerde hiç şüphesiz gençlik yıllarında yada orta yaşlarda olduğu kadar güçlü, uzun ve etkili bir cinsel sertleşme, penis sertleşmesi yaşanmayacaktır. Bu dönemde genellikle erkeklerin penis sertleşme süreleri kısalır, sertliğin derecesi azalır, ayrıca genç yaşlarda olduğu gibi görsel uyarılarla yada sevişmeyle çok kısa bir sürede gelişen uyarılar yerine fiziksel temas, özellikle cinsel organların bizzat uyarılması sonucunda oluşabilir hale gelir. Bunun yanında meni fışkırma gücünün ve miktarının azalması da önemli bir değişiklik olarak sayılabilir. Bütün bunların yanında, antropoz dönemi boyunca hatta 80′li yaşlarda cinsel ilişkiyi sürdürebilecek kadar kısa süreli de olsa ereksiyonlar yaşanabilmesi anormal değildir.

Antropoz döneminde cinsel isteksizlik görülür mü?

Antropoz döneminde erkeklerde kadınlarda olduğu gibi çok belirgin bir cinsel isteksizlikle karşılaşmak daha nadir bir durumdur. Kadınlarda menopozdan sonra cinsel hayattan uzaklaşma isteği, adeta bu işin bir nevi angarya olarak görülmesi, erkeğin hatırı için yapılması söz konusuyken birçok erkek antropoz döneminin ilerleyen yaşlarında, 70′li yaşlarda bile ileri derecede cinsel istek duyabilirler. Ancak bazı erkeklerde yine 50′li  yaşlardan itibaren cinsel istek azalmasına rastlayabiliyoruz. bunun da temelde birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi, erkeklik hormonunda azalmaya bağlı olan gerçek anlamda, bedensel cinsel isteksizlik. Diğeri ise bunun doğurduğu yada yaşlanmanın getirdiği cinsel performanstaki aksamaların o kişinin ruhsal hayatında,psikolojisinde oluşturduğu olumsuz durumlar sayılabilir. Böyle durumlarda eş desteği, çevre desteği olmaz, kişi kendini yalnız hissederse bu depresif hal, bu moral bozukluğu daha da derinleşerek ciddi bir cinsel isteksizliğe yol açabilir.