Etiket arşivi: antropoz dönemi

Antropoz orta yaş bunalımı mıdır?

Antropoz , orta yaş bunalımı diye adlandırılan süreç aslında fiziksel olmaktan çok psikolojik bir süreçtir. Erkekler belirli bir yaşa ulaştıklarında, bunu 40′lı yaşlardan itibaren diye tarif edebiliriz, artık yaşlanıyor muyum psikolojisine kapılabilirler ve aslında bedensel, hormonal, fiziksel herhangi bir değişiklik yaşamasalar bile mental düzeyde, psikolojik düzeyde bir bunalım eğilimine girebilirler. Artık eskisi kadar, eski gençlik günlerinde olduğu kadar kendini güçlü, moral açısından olsun fiziksel açıdan olsun kendini güçlü hissetmemekte ve giderek cinsel performansının azalacağından endişe etmektedir. Bu psikolojik olarak orta yaş bunalımını doğurmaktadır. Antropoz diye adlandırdığımız süreç daha ileri, 55′li yaşlardan itibaren kendini belli eden ve sadece psikolojik olarak değil ruhsal ve bedensel olarak aynı zamanda da cinsel olarak insanı etkileyen bir süreçtir ve temelinde erkeklik hormonunun azalması yatmaktadır. Dolayısıyla bazen aynı döneme denk gelse bile orta yaş bunalımıyla antropozu birbirinden ayrı süreçler olarak tarif etmek daha doğru olacaktır.

Eşim antropoza girdi ona nasıl davranmalıyım?

Antropoza girmesi dolayısıyla psikolojik olarak son derece hassas bir süreçten geçen erkeklere eşlerinin iletişim sorunlarına yardımcı olma anlamında destekleri çok önemlidir. Antropoz sürecinin yine tıpkı kadınlardaki gibi menopoz dönemi gibi rahat atlatılmasının en önemli temel kriteri mutlu bir aile hayatı ve aile içindeki iletişiminin kesintisiz ve moral açısından yüksek bir seviyede sürdürülmesidir. Erkeklerin antropoz döneminde en çok etkilendikleri konu cinsel performanslarının düşmesi sebebiyle eşleriyle eskisi kadar kaliteli bir cinsel ilişki yaşayamamalarıdır. İşte bu dönemde partnerleri, eşleri erkeklere bunun doğal bir süreç olduğunu söylerler ve cinsel birlikteliğin tamamen fiziksel ilişki olmadan da, duygusal düzeyde de çok kaliteli yaşanabileceğini ima etmeleri erkeklerin moralleri üzerinde son derece olumlu etki gösterecektir.

Bütün erkekler antropoza girer mi?

Antropoz diye adlandırdığımız süreç her erkekte yaşın ilerlemesiyle birlikte yaşanacak olan doğal bir olgudur. Dolayısıyla halk arasında da artık bilinen adıyla antropozu bir hastalık olarak tarif etmemek gerekir. Antropoz her erkek için kaçınılmaz olsa da psikolojik ortam, eşiyle ve çevresiyle olan iletişim, kişinin entellektüel bir takım meşguliyetleri antropoz sürecini olumlu yada olumsuz geçirebilmesi için çok önemli farklılıklar yaratabilir. Söz gelimi bir erkek eşiyle birlikte belirli bir yaşın üzerine, 50′li 60′lı yaşlara geldiğinde gençliğindeki kadar aktif bir cinsel hayat yaşamasa bile eşiyle olan duygusal, anlaşmaya ve iletişime dayalı olan birlikteliğin sürdüğü, aralarında sevgi, muhabbet, saygı devam ettiği sürece antropozun getirebileceği psikolojik yıkımdan çok rahat bir şekilde korunabilir, hem belirli düzeyde cinsel hayatını devam ettirirken hemde antropozla birlikte yaşlanmanın getirdiği psikolojiden kurtularak ve bunun yanında doğru ve düzenli beslenme, spor gibi hayatı tanzim eden diğer öğelerle de hayatını belirli bir düzene koyarak antropozun sıkıntılarından kurtulabilir. Ancak hormona olarak antropozu yaşamamak yani erkeklik hormonunun ömür boyu yüksek düzeyde devam etmesi elbette mümkün değildir.

Antropoz döneminde cinsel hayat tamamen biter mi?

Antropoz, kadınlardaki menopoz gibi erkeklerde cinsel hayatı ani bir kesilmeye uğratan bir süreç, bir olgu değildir. Antropoz belirli bir zaman dilimine yayılan bir süreçtir. Genellikle 30′lu yaşlardan itibaren erkeklik hormonu azalmakla birlikte antropoz belirtileri 50 ve 55 yaşlarından sonra daha belirgin hale gelmeye başlar. Bir erkek antropoza girse bile cinsel isteği belirli bir düzeyde devam edebileceği gibi baba olma kabiliyeti yani sperm fonksiyonları da uzun bir süre, bazı kişilerde 70′li 80′li yaşlara kadar devam edebilecektir. Halbuki kadınlarda menopoz yani adetten kesilme aynı zamanda doğurganlığın da bitmesi olarak algılanabilir. Antropoza girmiş erkeklerde doğurganlık yada baba olma kabiliyeti sürse bile elbette meninin miktarı, fışkırma gücü, cinsel kabiliyetin, performansın ve sertleşmenin yeterliliği belirli oranda azalacaktır. Ama bunlara rağmen yine de ileri yaşlara kadar bir cinsel hayatı belirli ölçüde sürdürmek mümkündür.

Antropoza giren erkekte görülen psikolojik değişiklikler nelerdir?

Antropoza giren erkeklerde azalmış olan testesteron yani erkeklik hormonunun psikolojik yan etkileri görülebilecektir. Temelde depresyona meyillilik, yorgunluk ve halsizlik,içine kapanma, sinirlilik, kaygı, endişe gibi süreçler yaşanabilir. Ancak yine antropoz döneminde bu tür psikolojik belirtilerin çok kolay atlatılması veya yüksek düzeyde yaşanmaması gerek kişinin kendini bu günlere hazırlamasıyla yani mental olarak da fiziksel olarak da antropoz sürecinse hazırlıklı olmasıyla gerekse özellikle eşinden ve yakın çevresinden bu dönemde göreceği psikolojik destekle yakından alakalıdır. Erkekler antropoza girdiği dönemde özellikle cinsel performanslarındaki aksamalar veya azalmalar sebebiyle eşleriyle olan ilişkilerinde yaşayacakları bir takım sorunlar kendilerini depresyona ve güven kaybına itebilir. İşte tam bu dönemde eşlerinin bunun kendi menopozları gibi doğal bir süreç olduğunu ve birlikte, birbirlerine destek olarak bu süreci rahatlıkla atlatabileceklerini söylemeleri ve moral destek vermeleri antropoz döneminin rahat atlatılmasını sağlayacak en önemli öğedir.

Antropoz döneminde cinsel yaşam

Yaşlanan erkeklik dönemi yada yanlış adlandırma olsa da antropoz, bir erkeğin cinsel hayatını gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak bu etkilenme bazen bedensel öğelerle yani penisin sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlerin olumsuz etkilenmesi, tahribatı sebebiyle olabileceği gibi çoğu kez bu dönemin getirdiği olumsuz ruh hali bir nevi depresyona, içine kapanmaya meyilli hal yüzünden olabilir. Ancak cinsel sertleşmede ve performansta biraz yetersizleştiğini, ara sıra aksamalar olduğunu gören erkek aynı zamanda bunun cinsel isteğinin azalmasına da yönelebileceğini rahatlıkla görecektir. Burada kadınların menopoz döneminde önemli bir farklılık olarak çocuk sahibi olma yada üretkenliği ortaya koymak lazım. Kadınlarda menopozdan sonra üretkenlik tamamen kesildiği ve durduğu halde erkekler hatta bazen 80′li 90′lı yaşlara kadar çocuk sahibi olabilme kabiliyetini kaybetmezler.

Antropoz döneminde sertleşme sorunu görülür mü?

Antropoz yada yaşlanan erkek dönemine giren erkeklerde hiç şüphesiz gençlik yıllarında yada orta yaşlarda olduğu kadar güçlü, uzun ve etkili bir cinsel sertleşme, penis sertleşmesi yaşanmayacaktır. Bu dönemde genellikle erkeklerin penis sertleşme süreleri kısalır, sertliğin derecesi azalır, ayrıca genç yaşlarda olduğu gibi görsel uyarılarla yada sevişmeyle çok kısa bir sürede gelişen uyarılar yerine fiziksel temas, özellikle cinsel organların bizzat uyarılması sonucunda oluşabilir hale gelir. Bunun yanında meni fışkırma gücünün ve miktarının azalması da önemli bir değişiklik olarak sayılabilir. Bütün bunların yanında, antropoz dönemi boyunca hatta 80′li yaşlarda cinsel ilişkiyi sürdürebilecek kadar kısa süreli de olsa ereksiyonlar yaşanabilmesi anormal değildir.

Antropoz döneminde cinsel isteksizlik görülür mü?

Antropoz döneminde erkeklerde kadınlarda olduğu gibi çok belirgin bir cinsel isteksizlikle karşılaşmak daha nadir bir durumdur. Kadınlarda menopozdan sonra cinsel hayattan uzaklaşma isteği, adeta bu işin bir nevi angarya olarak görülmesi, erkeğin hatırı için yapılması söz konusuyken birçok erkek antropoz döneminin ilerleyen yaşlarında, 70′li yaşlarda bile ileri derecede cinsel istek duyabilirler. Ancak bazı erkeklerde yine 50′li  yaşlardan itibaren cinsel istek azalmasına rastlayabiliyoruz. bunun da temelde birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi, erkeklik hormonunda azalmaya bağlı olan gerçek anlamda, bedensel cinsel isteksizlik. Diğeri ise bunun doğurduğu yada yaşlanmanın getirdiği cinsel performanstaki aksamaların o kişinin ruhsal hayatında,psikolojisinde oluşturduğu olumsuz durumlar sayılabilir. Böyle durumlarda eş desteği, çevre desteği olmaz, kişi kendini yalnız hissederse bu depresif hal, bu moral bozukluğu daha da derinleşerek ciddi bir cinsel isteksizliğe yol açabilir.

Erkekler neden antropoza girer?

Antropoz yada yaşlanan erkeklik dönemi erkek hayatının ayrılmaz bir parçasıdır, kaçınılmaz bir dönemdir. Her erkekte mutlaka oluşacaktır. Ancak bunu sadece bir hormonun azalması olarak, yani tek etken ve tek sebep olarak görmemek, bütün her şeyi buna bağlamamak lazım. Çünkü bu kompleks, karmaşık bir süreçtir ve işin içerisinde sosyal ilişkiler,aile içi ilişkiler, eşlerin birbirleriyle olan iletişimi, psikolojik faktörleri ruhsal durum gibi birçok etkileyici yan etmen bulunmaktadır. Bu döneme giren erkeklerin yani hormon azalması sürecindeki erkeklerin geçirmekte olduğu yada sahip olduğu başka bir takım hastalıklar bile antropoz belirtilerini çok etkileyebilir. Söz  gelimi kalp damar hastalıkları ve bunların cinsel hayat üzerindeki olumsuz etkileri antropoz dediğimiz yaşlanan erkeğe ait belirtilerin daha katmerli, daha bel,rgin olmasına sebebiyet verebilir. Genetik faktörler başlangıç yaşını biraz öne yada arkaya çekebilir. Ama mutlaka her erkekte görülecek olan yaşamanın ayrılmaz ve doğal bir parçası olduğunu unutmamak gerekir.