Etiket arşivi: antrepoz

Antropoz döneminde sertleşme sorunu görülür mü?

Antropoz yada yaşlanan erkek dönemine giren erkeklerde hiç şüphesiz gençlik yıllarında yada orta yaşlarda olduğu kadar güçlü, uzun ve etkili bir cinsel sertleşme, penis sertleşmesi yaşanmayacaktır. Bu dönemde genellikle erkeklerin penis sertleşme süreleri kısalır, sertliğin derecesi azalır, ayrıca genç yaşlarda olduğu gibi görsel uyarılarla yada sevişmeyle çok kısa bir sürede gelişen uyarılar yerine fiziksel temas, özellikle cinsel organların bizzat uyarılması sonucunda oluşabilir hale gelir. Bunun yanında meni fışkırma gücünün ve miktarının azalması da önemli bir değişiklik olarak sayılabilir. Bütün bunların yanında, antropoz dönemi boyunca hatta 80′li yaşlarda cinsel ilişkiyi sürdürebilecek kadar kısa süreli de olsa ereksiyonlar yaşanabilmesi anormal değildir.

Antropoz nasıl teşhis edilir?

Antropoz diye de yanlış da olsa adlandırılan yaşlanan erkek dönemini teşhis etmekte, kişiyle konuşarak alınan bilgiler en önemli grubu oluşturur. Çünkü gerek bedensel, gerek ruhsal, gerekse cinsel alanda yaşlanan erkek döneminin çok kendine özgü belirtileri vardır. Eğer bunlar, bir yada bir kaçı bir aradaysa yaşlanan erkekten şüphelenebiliriz. Ama bunu teyit etmek, desteklemek için elbette bir takım başka araçlar vardır. Bunlar içerisinde fiziksel muayene, özellikle cinsel bölgesinin muayenesinde hem o bölgenin kıllanmasında azalma hem de erkeğin cinsel hormonunu salgılayan yumurtaların kıvamında yumuşama ve büyüklüğünde azalma görülebilir. Bütün bunlardan sonra da antropozu belirleyici öğe olan erkeklik hormonu, testesteron dediğimiz hormonun kanda ölçümü yapılabilir. Bunun düşüklüğünün saptanması da bunu teyit eder.

Erkekler neden antropoza girer?

Antropoz yada yaşlanan erkeklik dönemi erkek hayatının ayrılmaz bir parçasıdır, kaçınılmaz bir dönemdir. Her erkekte mutlaka oluşacaktır. Ancak bunu sadece bir hormonun azalması olarak, yani tek etken ve tek sebep olarak görmemek, bütün her şeyi buna bağlamamak lazım. Çünkü bu kompleks, karmaşık bir süreçtir ve işin içerisinde sosyal ilişkiler,aile içi ilişkiler, eşlerin birbirleriyle olan iletişimi, psikolojik faktörleri ruhsal durum gibi birçok etkileyici yan etmen bulunmaktadır. Bu döneme giren erkeklerin yani hormon azalması sürecindeki erkeklerin geçirmekte olduğu yada sahip olduğu başka bir takım hastalıklar bile antropoz belirtilerini çok etkileyebilir. Söz  gelimi kalp damar hastalıkları ve bunların cinsel hayat üzerindeki olumsuz etkileri antropoz dediğimiz yaşlanan erkeğe ait belirtilerin daha katmerli, daha bel,rgin olmasına sebebiyet verebilir. Genetik faktörler başlangıç yaşını biraz öne yada arkaya çekebilir. Ama mutlaka her erkekte görülecek olan yaşamanın ayrılmaz ve doğal bir parçası olduğunu unutmamak gerekir.

Antropoz orta yaş bunalımı mıdır?

Antropoz , orta yaş bunalımı diye adlandırılan süreç aslında fiziksel olmaktan çok psikolojik bir süreçtir. Erkekler belirli bir yaşa ulaştıklarında, bunu 40′lı yaşlardan itibaren diye tarif edebiliriz, artık yaşlanıyor muyum psikolojisine kapılabilirler ve aslında bedensel, hormonal, fiziksel herhangi bir değişiklik yaşamasalar bile mental düzeyde, psikolojik düzeyde bir bunalım eğilimine girebilirler. Artık eskisi kadar, eski gençlik günlerinde olduğu kadar kendini güçlü, moral açısından olsun fiziksel açıdan olsun kendini güçlü hissetmemekte ve giderek cinsel performansının azalacağından endişe etmektedir. Bu psikolojik olarak orta yaş bunalımını doğurmaktadır. Antropoz diye adlandırdığımız süreç daha ileri, 55′li yaşlardan itibaren kendini belli eden ve sadece psikolojik olarak değil ruhsal ve bedensel olarak aynı zamanda da cinsel olarak insanı etkileyen bir süreçtir ve temelinde erkeklik hormonunun azalması yatmaktadır. Dolayısıyla bazen aynı döneme denk gelse bile orta yaş bunalımıyla antropozu birbirinden ayrı süreçler olarak tarif etmek daha doğru olacaktır.

Antropoz döneminde cinsel hayat tamamen biter mi?

Antropoz, kadınlardaki menopoz gibi erkeklerde cinsel hayatı ani bir kesilmeye uğratan bir süreç, bir olgu değildir. Antropoz belirli bir zaman dilimine yayılan bir süreçtir. Genellikle 30′lu yaşlardan itibaren erkeklik hormonu azalmakla birlikte antropoz belirtileri 50 ve 55 yaşlarından sonra daha belirgin hale gelmeye başlar. Bir erkek antropoza girse bile cinsel isteği belirli bir düzeyde devam edebileceği gibi baba olma kabiliyeti yani sperm fonksiyonları da uzun bir süre, bazı kişilerde 70′li 80′li yaşlara kadar devam edebilecektir. Halbuki kadınlarda menopoz yani adetten kesilme aynı zamanda doğurganlığın da bitmesi olarak algılanabilir. Antropoza girmiş erkeklerde doğurganlık yada baba olma kabiliyeti sürse bile elbette meninin miktarı, fışkırma gücü, cinsel kabiliyetin, performansın ve sertleşmenin yeterliliği belirli oranda azalacaktır. Ama bunlara rağmen yine de ileri yaşlara kadar bir cinsel hayatı belirli ölçüde sürdürmek mümkündür.

Antropoza giren erkekte görülen psikolojik değişiklikler nelerdir?

Antropoza giren erkeklerde azalmış olan testesteron yani erkeklik hormonunun psikolojik yan etkileri görülebilecektir. Temelde depresyona meyillilik, yorgunluk ve halsizlik,içine kapanma, sinirlilik, kaygı, endişe gibi süreçler yaşanabilir. Ancak yine antropoz döneminde bu tür psikolojik belirtilerin çok kolay atlatılması veya yüksek düzeyde yaşanmaması gerek kişinin kendini bu günlere hazırlamasıyla yani mental olarak da fiziksel olarak da antropoz sürecinse hazırlıklı olmasıyla gerekse özellikle eşinden ve yakın çevresinden bu dönemde göreceği psikolojik destekle yakından alakalıdır. Erkekler antropoza girdiği dönemde özellikle cinsel performanslarındaki aksamalar veya azalmalar sebebiyle eşleriyle olan ilişkilerinde yaşayacakları bir takım sorunlar kendilerini depresyona ve güven kaybına itebilir. İşte tam bu dönemde eşlerinin bunun kendi menopozları gibi doğal bir süreç olduğunu ve birlikte, birbirlerine destek olarak bu süreci rahatlıkla atlatabileceklerini söylemeleri ve moral destek vermeleri antropoz döneminin rahat atlatılmasını sağlayacak en önemli öğedir.

Antropoz döneminde cinsel yaşam

Yaşlanan erkeklik dönemi yada yanlış adlandırma olsa da antropoz, bir erkeğin cinsel hayatını gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak bu etkilenme bazen bedensel öğelerle yani penisin sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlerin olumsuz etkilenmesi, tahribatı sebebiyle olabileceği gibi çoğu kez bu dönemin getirdiği olumsuz ruh hali bir nevi depresyona, içine kapanmaya meyilli hal yüzünden olabilir. Ancak cinsel sertleşmede ve performansta biraz yetersizleştiğini, ara sıra aksamalar olduğunu gören erkek aynı zamanda bunun cinsel isteğinin azalmasına da yönelebileceğini rahatlıkla görecektir. Burada kadınların menopoz döneminde önemli bir farklılık olarak çocuk sahibi olma yada üretkenliği ortaya koymak lazım. Kadınlarda menopozdan sonra üretkenlik tamamen kesildiği ve durduğu halde erkekler hatta bazen 80′li 90′lı yaşlara kadar çocuk sahibi olabilme kabiliyetini kaybetmezler.