Kategori arşivi: Zehirlenmeler

hayvan ısırmaları

Hayvan ısırmaları hallerinde yapılacak ilk yardım tedavisi nedir?

hayvan ısırmalarıHayvan Isırmaları

sağlıkiçin.org olarak sizler için hayvan ısırmaları tedavisi hakkında yazı hazırladık.

Hayvan Isırması Nedir

Kedi köpek vb. hayvanların dişleri sivri ve keskindir. Ağızlarında ise daima mikrop vardır. Isırmaları halinde derindeki dokulara kadar mikropların ulaşmasına neden olurlar. Ayrıca birden fazla ısırmalarında ciddi yaralanmalara yol açabilirler.

Hayvan Isırmaları Tedavi

Bu gibi yaralanmalar, genellikle delinmeler, çentik yırtılma­lar, çürük veya bereler halinde meydana gelmektedir. Bunlar aşa­ğıda belirtildiği gibi vakit kaybetmeden esaslı şekilde tedavi edil­melidir:

a.Beş ile on dakika arası bir süre yarayı su ve elinize geçirebile­ceğiniz en iyi sabunla yıkayınız.

b.Üzerine sterilize edilmiş bir gazlı bez yerleştiriniz. Eğer buna im­kân yoksa temiz bir mendille “kapatınız.

c.Deriyi delmiş olan her ısırık, doktor tarafından tedavi edilmeli­dir. Böylece doktor tetanos aşısını yapabilecek, gerekli antibi­yotikleri verebilecek ve durum gerektirmekteyse kuduz aşı­sının yapılmasını tavsiye edebilecektir.

Hayvan ısırmaları tedavisi yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

böcek ısırmaları

Böcek ısırmaları için ilk yardım tedavisi nedir?

böcek ısırmaları

Böcek Isırmaları

sağlıkiçin.org olarak sizler için böcek ısırmalarında yapılması gerekenler hakkında yazı hazırladık.

Böcek Isırığı Nedir

Böcekler dünyanın her kö­şesinde yaşayabilen canlılardır. Böcek ısı­rıkları ve sokmaları farklıdır. Böcek sokma­ları zehirli böceklerin iğneleri aracılığı ile zehirlerini deriye enjekte etmeleridir. Ge­nellikle çok ağrılıdır. Böcek ısırıkları ise ze­hirsiz böceklerin tükürükleri ve kan em­mek için salgıladıkları pıhtı önleyici mad­delere karşı alerjik reaksiyon ve bölgesel tahriş oluşmasıdır.
Böcek ısırıkları ve sokmalarının pek çoğu tehlikesizdir ve ilkyardım dışında tedavi ge­rektirmez. Örümcek ve akrep sokmalarının çoğu da tehlikesizdir. Bazı insanların bün­yeleri diğerlerine göre daha hassastır ve anaflaktik şok (anafilaksi) denen ve ölümcül olabilen alerjik durum oluşabilir. Bunun dışında bö­cekler, deride birkaç gün kaşıntılı benekler olarak kalan bir ya da daha fazla ısırığa ne­den olurlar. Bu ısırıklar da bazen, özellikle bacaklarda, su toplayan kabarcıklara neden olabilir.
Böcek ısırıklarının çoğu, vücudun böcekle­rin ulaşabildikleri açık yerlerinde oluşur. Bazen vücutta, böceğin giysilerin altından girdiği yerlerde birden fazla ısırık olabilir. Bazen ısırılan kişide böcek ısırığına karşı alerjik bir reaksiyon gelişebilir.

Bu durum­da kurban vücudunda, böceğin ısırdığı yer­den uzakta, böcek ısırığına benzeyen leke­ler ortaya çıkabilir. Örneğin, bacaktaki bir böcek ısırığı vücutta ya da kollarda lekeler oluşmasına yol açabilir. Bu zamanla geçer, ancak kurbanın aynı böcek tarafından tek­rar ısırılması halinde tekrarlayabilir.

Böcek Isırığına Alınacak Tedbirler

a.İğne, sokulan yerde kalmışsa, bunun yavaşça ve dikkatle dışa­rı çekilmesi gerekli olacaktır. İğnenin alınırken kırılmama­sı çok önemlidir.

b.Eğer bir kişinin bir ısırmaya karşı allerjik olduğu bilinmekteyse ve ısırma kol veya bacakta olmuşsa, ışınlan yerin üst kıs­mına sıkı bir sargı (turnike) yerleştirilmesi iyi olur. Böylece zehir vücuda daha yavaş yayılacaktır. Sıkı sargı yirmi dakika yerinde kaldıktan sonra bunu çözün, on dakika sonra yeniden koyun ve bu usûle birkaç kez devam edin.

c.Fazla şişkinlik meydana gelirse doktora başvurulması gerekir. Doktor bu hallerde antiallerjik ilâçlar verecek veya ısırmanın tesirlerini izale etmek için başka metotlara başvuracaktır.

d.Işınlan veya sokulan yerin kaşınmaması önemlidir; çünkü ka­şınma ikinci bir enfeksiyona neden olabilecek ve zehirin daha büyük ölçüde yayılmasına yol açacaktır.

Böcek ısırmaları yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

zehirli örümcek

Bir zehirli örümcek ısırmasında başvurulacak ilk yardım metotları nedir?

zehirli örümcekZehirli Örümcek

sağlıkiçin.org olarak sizler için zehirli örümcek hakkında yazı hazırladık.

 Örümcek Nedir

Örümcek, Eklembacaklılar şubesinin örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının örümcekler (Araneae) takımından türlerine verilen genel ad. Hemen hemen dünyanın her tarafında yaşarlar. 2012 rakamlarına göre 112 familyada ve 3879 cinste toplanan 43.244 türü bilinmektedir. Baş ve göğüs kaynaşmıştır.

Karın, göğüse ince bir bel (pedisel) ile bağlanmıştır. Aynı büyüklükte başka bir canlının beli bu kadar ince değildir. İçinden sindirim borusu, kan damarları nefes boruları ve sinir sistemi geçer. Örümceklerin boyları, birkaç cm’den 35 cm’ye kadar değişir.

Ağızlarının önünde iki zehir çengeli (keliser) ve iki his ayağı (pedipalp) yer alır. Göğüslerinde ise, gelişmiş dört çift yürüme bacağı vardır. Uçları, tarak gibi dişli iki çengelle sonlanır. Örümcek bunların sayesinde ağ üzerinde rahatça dolaşır.

Bir kısmı ileriye, geriye ve yanlara doğru yürüyebilirler. Çoğunun başında 3 veya 4 çift osel (basit) göz bulunur. Gözlerin dizilişi, sınıflandırmada önemli bir özelliktir. Yuvarlak olan karın kısmı yumuşak ve esnek olup, alt kısmında solunum delikleri, ipek bezleri, anüs ve cinsiyet organları yer alır.
Örümcekler, dünyanın birçok ekosistemine adapte olmuş, böylece çok farklı ekosistemlerde yaşayan bir grup halini almışlardır. Örümceklere Everest tepelerinden kanyonların derin çukurlarına, akarsu veya göl içlerine kadar değişik yaşam ortamlarında rastlamak mümkündür. Bütün örümcekler karnivordur. Bazıları serbest dolaşıp avlandıkları halde diğer bazıları örmüş oldukları ağa bağımlı olarak yaşar.

Zehirli Örümcek Isırmasında Tedavi

a.Aynen yılan ısırması gibi tedavi edilmelidir. Işınlan yere haç biçiminde bir kesit yapılmalı ve buradan zehir emilerek alınmalıdır.

b.Işınlan yerin daha üst seviyesine sıkı bir bandaj (turnike) konmalı ve bu sıkılma geriye dönüş kan akımına engel olabilecek ölçüde olmalıdır. Nabız atışı devam edebilmelidir.

c.Zehirli örümcek ısırmasına iyi gelen ilâçlar mevcut olduğundan vakit kaybetmeden hastanın doktora götürülmesi veya doktor getirilmesi gereklidir.

d.Işınlan kişi fizikî hareketler yapmaktan kaçınmalıdır.

Zehirli örümcek yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

yılan sokması

Yılan sokmalarında başvurulacak birinci ilk yardım metodu nedir?

yılan sokmasıYılan Sokması

sağlıkiçin.org olarak sizler için yılan sokmalarına karşı alınacak metotlar hakkında yazı hazırladık.

Yılan Sokması Nedir

Yılan ısırığı veya yılan sokması, yılanın dişleri ile sebep olduğu yaralanmadır. Yılanlar çoğu zaman avlarını ısırırlar, ancak sık görülmese de, genellikle savunma amaçlı olarak insanları da ısırdıkları olur. Çoğu yılan zehirsizdir ve avlarını genellikle zehir kullanmadan boğarak öldürürler.

Bununla birlikte zehirli yılanlar -Antarktika haricinde- her kıtada bulunur. Isırıklar için önerilen ilkyardım yöntemleri yılanın yaşadığı bölgeye göre değişir. Bazı türlerin ısırığında etkili olan bir tedavi başka bir türün ısırığında etkisiz kalabilir. Yılanların fiziksel görünüşleri farklı olabileceği için, genellikle bir türü tanımlamanın pratik bir yolu yoktur ve böyle durumlarda profesyonel tıbbi yardım aranmalıdır.
Isırığın sonucu; yılanın türü ve yaşı, ısırığın vücuttaki yeri ve derinliği, enjekte olan zehir miktarı, ısırılanın yaşı, sağlığı ve büyüklüğü gibi birçok etmene bağlı olarak değişir. Bütün ısırıklarda, ısırılanın yaşadığı panikten kaynaklanan ve psikolojik olan dehşet ve taşikardi gibi semptomlar belirir.

Zehirli olmayan yılanların ısırıkları da sıklıkla dişin sebep olduğu yırtılma veya sonuçta oluşan enfeksiyon yüzünden hasar verebilir. Bir ısırık ayrıca potansiyel olarak ölümcül olan anaflaktik reaksiyonu tetikleyebilir. Isırıklar için ilk yardım önerileri yılanın yaşadığı bölgeye bağlıdır, bazı türlerin ısırıklarında etkili olan tedaviler diğer türlerin ısırıklarında etkisiz olabilir.

Yılan Sokması Alınacak Önlemler

Başta sokan yılanın zehirli olup olmadığını tespit etmek mümkün olamayacağı için, bütün yılan sokmalarında gerekli tedbirlerin alınması icab eder. Bu hususta aşağıda verilen prosedürlere başvurulmalıdır.

a. Sokulan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj (turnike) tatbik edilmelidir. Bu bandaj toplardamar kan akımını durduracak kadar sıkı olmalı ve nabzın atışını durdurmamalıdır. Bandaj için bir mendil, kemer, kravat gibi şeyler kullanılabilinir. Bandaj her yirmi dakikada bir on dakikalık bir süre için açılmalıdır.

b.Sokulan yerin üzerine haç biçimi bir kesit yapılmalı ve zehir emilerek çıkarılmalıdır.

c.Sokulan kişi kesinlikle dinlenmeli ve mümkün olduğu kadar az ölçüde fizikî hareketler yapmalıdır.

d.Isırılan kişi en yakın hastaneye kaldırılmalı ve mümkünse hangi tip yılan tarafından sokulduğunu tesbit etmeye çalışılmalıdır.

Yılan sokması yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

bal zehirlenmesi

Bal Zehirlenmesi Nedir?

bal zehirlenmesiBal Zehirlenmesi

bal insanlar için oldukça önemli bir besin kaynağı. Tabi 5 kilosu 100 lira olan televizyon işi sahte ballardan bahsetmiyoruz. Doğal bal insanlara yarayışlı ama bazen de zarar verebiliyor işte bizde sağlıkiçin.org olarak sizler için bal zehirlenmesi hakkında yazı hazırladık.

Bal Nedir

Bal arılarından oluşan bir kolonide bir ana arı, on binlerce işçi arı ve yüzlerce erkek arı bulunur. Bir kovan içinde yaşayan bir koloni tüm faaliyetlerini, kovan içerisinde kendi vücudundan salgıladığı balmumu ile oluşturduğu peteklerde yürütür.

Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarın kendi vücutlarından salgıladıkları bir takım enzimlerle işlenmesi sonucu dayanıklı, yoğun ve yüksek besin değeri içeren bir gıda maddesine dönüştürülmesi ile elde edilir.

Arılar kursaklarını bir kez doldurmak için çiçekleri yaklaşık 1500 defa, 1 gr. bal üretmek için ise yaklaşık 180.000 kere ziyaret eder. Bir arı yarım gram bal ile 1 kilometre uçabilir. Bir kovandan 1 kg bal alabilmek için arı kolonisinin dünyanın çevresini 6 kez dolaşması ve bu sürede 8 kg bal tüketmesi gerekir.

Filizlenmiş patates ile arıların bazı yabani çiçeklerinin nektarlarından ürettikleri balın ciddi sonuçlar doğurabilecek zehirlenmelere yol açabileceği belirtildi.

Bal Zehirlenmelerine Dikkat

Ürünlerin tarlada üretiminde, nakliye, muhafaza, pazarlanması ve tüketilmesi aşamasında çeşitli etkenlere bağlı olarak zararlı hale gelebildiğidir , gıda zehirlenmelerinin dünyada önemli sorun olarak dikkati çektiğini söyledi.

Gıda zehirlenmelerinin birçok nedene bağlı olarak gerçekleştiğidir, bakteri, virüs, küflerin bulaşması, bazı kimyasal maddelerin yoğunluğu gibi etkenlerin zehirlenmelere yol açabildiğini bildirdi.

Bazı gıdaların bileşiminde bulunan kimyasalların öldürücü etkiye sahip olabildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bazı bal ve mantar türleri, baklanın taneleri ve çiçekleri ile yeşillenmiş ve filizlenmiş patatesler zehirlenmelere yol açabiliyor.

Karadeniz bölgesinde rastlanan zehirli bal, arıların bazı yabani bitki çiçeklerinin nektarından ürettikleri üründür. Bu tip ballar halk arasında acı bal ya da deli bal olarak da biliniyor.

Bal Zehirlenmesinin Belirtileri 

Acı balın 50-100 gram kadarı yetişkin insanları zehirlemek için yeterli olmaktadır. Zehirlenmede şu belirtiler görülmekte:

  • karın ağrısı,
  • bulantı,
  • kusma,
  • ishal,
  • baş dönmesi,
  • göz kararması,
  • ağız ve deride yanma,
  • fazla terleme ve düzensiz kalp atışı,
  • ağız çevresinde ve kollarda duyarsızlık gibi belirtiler görülür.

Bal Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır

Nadir de olsa bal zehirlenmesi sonucu ölüm vakıaları görülmektedir. Başka bir bilgi olarak en çok bal zehirlenmesinin Türkiyede görüldüğünü belirtelim. Bal zehirlenmelerinde hastayı direkt tıbbi bir merkeze götürünüz. Kendi başınıza yapacağınız bir tedavi bulunmamaktadır.  ölüm görülebilir. Dünyada en fazla bal zehirlenmelerinin Türkiye’de olduğu bilinir.

Bal zehirlenmesi yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.