Kategori arşivi: Yara Yanık

yanık tedavisi

Yanıklar genellikle nasıl sınıflandırılmaktadır?

yanık tedavisiYanık Dereceleri

sağlıkiçin.org olarak sizler için yanık dereceleri hakkında yazı hazırladık.

Yanık Nedir

Isı, elektrik, kimyasal maddeler, kaynar su, alev gibi etkenlerle meydana gelen doku tahribatına yanık denir.
Yanığın tek etkilediği yer deri değildir.Yanık tüm organizmayı etkileyen bir travmadır.Yanığın sonucunda oluşan doku tahribatının ölçüsü, yanıklı alanınının büyüklüğüne ve yanığın oluşmasına neden olan etkenin devamlılığına bağlı olarak değişmektedir.

Yanık Derecelendirmeleri

a.Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıkla­rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır.

b.İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız derinin üst tabaka­larında değil, daha derinde olan tabakalarda da oluşurlar. Bunlar kabarcıklarla ve serum ifrazatı ile karakterize olurlar. Ciddî gü­neş yanıkları bu kategoriye girebilir.

c.Üçüncü derecede yanıklar: Bu yanıklar bütün deri tabakaların­da tahribat yaparlar ve genellikle bütün derinin yok olmasına sebebiyet verirler.

d.Dördüncü derece yanıklar: Bu yanıklar bütün deriyi yok et­mekle kalmayıp; aynı zamanda deri altı dokulara, kaslara, ki­rişlere, kan damarlarına, kemiklere de zarar vermektedirler.

Yanık derecelendirmeleri yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

yanık tedavisi

Yanıklar için gerekli ilk yardım metotları hangileridir?

yanık tedavisiYanık Tedavisi

sağlıkiçin.org olarak sizler için yanık tedavisi hakkında yazı hazırladık.

Yanık Nedir

Isı, elektrik, kimyasal maddeler, kaynar su, alev gibi etkenlerle meydana gelen doku tahribatına yanık denir.
Yanığın tek etkilediği yer deri değildir.Yanık tüm organizmayı etkileyen bir travmadır.Yanığın sonucunda oluşan doku tahribatının ölçüsü, yanıklı alanınının büyüklüğüne ve yanığın oluşmasına neden olan etkenin devamlılığına bağlı olarak değişmektedir.
Yanık sonucunda oluşan yaralar, yanığın genişliğine ve derinliğine bağlı olarak gruplandırılırlar. Yanıklar, genişliklerine göre küçük,orta ve büyük yanıklar olmak üç grupta incelenirler.
Yanık yaraları derinliklerine bağlı olarak ise 1.Derece,2.Derece ve 3.derece yanık olmak üzere üç grupta incelenebilirler.

Yanık Dereceleri Ve Yapılması Gerekenler

a.Birinci derece yanıklar ağrıyı dindiren ve derinin kuruyup çat­lamasını önleyen birçok merhemlerin yardımıyla tedavi edile­bilir. Eğer yanmayla kişinin genel sağlık durumu etkilenmemiş-se, birinci derece yanıklar, yanan kişi tarafından da teda­visi yapılabilir ve doktora başvurulması gerekmez.

b.İkinci derece yanıkların tedavisi doktor tarafından yapılmalı­dır. Alınacak ilk yardım tedbirleri şunlardır:

1.Yanan kısım, yaklaşık on dakika akar soğuk su altında bu­lundurulmalıdır.
2.Yanan alan sterilize edilmiş gazlı bezle örtülmelidir.
3.Yanan kişinin fazla sulu şeyler alması temin edilmelidir.
4.Yanan alanlar büyük miktarda su ve hafif bir sabunla yı­kanmalıdır.

c.Üçüncü derecede yanıkları kendi kendine tedaviye hiçbir zaman gidilmemelidir. İlk tedbir olarak yanan kısmın üzerin­deki kirler suyla silinmeli ve temiz bir bezle örtülmelidir. Ya­nan kişiye bol miktarda sulu şeyler verilmeli ve hasta şok ha­lindeyse sedyeyle hastaneye kaldırılmalıdır. Bu hallerde yanan alana merhem sürülmemelidir.

d.Dördüncü derece yanıklar da aynen üçüncü derece yanıklar gibi tedavi edilmelidir.

Yanıklar için tedavi yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.